torsdag 15 maj 2008

Överst i högen

I går fick  vi veta att vårt bygglovsärende ligger överst i högen hos vår handläggare på byggnadsnämnden. Hon lovade att göra allt hon kan för att skynda på processen. Vi har en mindre avvikelse från planen, eftersom måttet från marken upp till takfoten mot södersidan är över 4,5 meter. Om man vill kan man tolka det som en "mindre takkupa" och på så sätt komma runt problemet. Hur som helst krävs grannarnas tillstånd och en förfrågan kommer att gå ut till dem inom kort. Så nu är det bara att hoppas att ingen protesterar. Våra närmaste grannar har fått dispens för precis samma sak, så i rättvisans namn borde vi också få det.

Inga kommentarer: