måndag 9 februari 2009

Taket på - nästan!

Målet i helgen var att få på taket (råspont + papp) för att sedan i lugn och ro kunna fortsätta jobba inomhus. Men vädergudarna ville inte som vi. Regn, plusgrader, dis, solsken, snö, blåst, minusgrader... Presenningarna åkte av och på och det skottades snö för glatta livet. Framförallt är träbjälklaget väldigt känsligt för fukt, så det var inte helt enkelt att jobba med det höga taket i det nyckfulla vädret. Men – vi fick på taket överallt utom den ena sidan av det höga taket. Nu hoppas vi på uppehåll nästa helg i stället. Några bilder, som trots allt ger en hint om hur fint det kommer att bli när taket är på.

Inga kommentarer: