torsdag 4 september 2008

Konstruktiv provokation

Så heter en arkitekturutställning som slår upp portarna på lördag. Så här lyder beskrivningen:
I en lite avsides region, Vorarlbergen, i Österrike utvecklades från 1970-talet och framåt en idé att satsa på hållbart byggande, trä och nyskapande arkitektur. Lokalt engagemang och självförtroende präglade satsningen. Idag är regionen ledande i Europa inom modernt träbyggande. Med den utställning som vi nu visar i Växjö vill vi inspirera och väcka frågor; är det som gjorts i Vorarlbergen relevant för vår region? Småland är ett namn i Europa för glas och möbler, kan det också bli det för sitt avancerade träbyggande? VI TROR DET!

Vi har bestämt oss för att ta ett par timmar ledigt från byggandet och gå på invigningen på lördag. Rapport kommer...

Inga kommentarer: